Ica gruppen aktier antal

Andys lekland rabatt 2018: gruppen, aktier, antal, ica

avkastning, iCA Gruppen-aktien nådde årshögsta på 210,00 kr den 19 september 2013. Resterande 38,7 procent ägs institutionella investerare och privatpersoner i Sverige och utomlands. Utdelning, styrelsen för ICA Gruppen föreslår en utdelning om 8 kronor per stamaktie för 2013, eller totalt 951 Mkr. Totalt omsattes 68,8 miljoner aktier i ICA Gruppen till ett värde av 12,4 miljarder kronor på nasdaq OMX under 2013, motsvarande en genomsnittlig dagsomsättning om 275 150 aktier. Den av styrelsen föreslagna utdelningen motsvarar 68 procent av årets resultat. Skandinaviska Enskilda Banken A N/A Carnegie Investment Bank AB Swedbank AB Nordea Bank AB (publ) DnB Bank ASA Avslut Tid Köpare Säljare Betalt Antal Orderdjup Order Antal Köp Sälj Antal Order.6 287.5 287.3 288.2 gren card rabatt golf 288.2 250. I snitt omsattes aktier för motsvarande 49,4 Mkr per dag under 2013. Vid årets utgång stod aktien i 201,00 kr, vilket innebär en kursuppgång på 81 procent sedan föregående årsskifte. Endast stamaktier, som utgör 59 procent av antalet utestående aktier i ICA Gruppen, berättigar till kontant vinstutdelning. Resterande 40,8 procent utgörs av C-aktier som inte är noterade och inte ger rätt till kontant vinstutdelning för verksamhetsåren. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Uppfattningar, estimat och prognoser som avser ICA Gruppen har enbart gjorts av analytiker och inte av ICA Gruppen eller dess koncernledning. Tillhandahållandet av detta material betyder inte att ICA Gruppen bekräftar och instämmer med denna information, slutsatser och rekommendationer. Handla aktien ICA Gruppen AB (ICA) pa Nasdaq Stockholm. Hos Nordnet kan du handla aktier fran 0 kr i courtage. ICA Gruppen - all kursdata, kursdiagram och övrig kursinformation i realtid för dig som är svensk aktieägare. ICA Gruppen på VA Finans.

89, mäklare Köpt idag bästa Sålt idag Netto idag Netto 1 v Netto 1 mån ABG Sundal Collier ASA Nyenburgh Holding 50 kr fördelat på aktier, aktiekapital. Med 51 27 50, med anledning av bauhaus förvärvet av resterande aktier i ICA lämnade ICA Gruppen inte någon utdelning under föregående 14 16, pEtal 14, utdelning per aktie SEK 10, vinst per aktie SEK. Största ägare var vid samma tidpunkt ICAhandlarnas Förbund 3 procent av antalet aktier och röster i ICA Gruppen. V Avanza Bank AB Svenska Handelsbanken AB Netfonds Bank AS Danske Bank AS Virtu Financial Ireland Ltd Nordnet Bank AB Erik Penser Bank AB Aktieinvest FK AB Pareto Securities AS Länsförsäkringar Bank AB All Options International. ICA Gruppens aktiekapital uppgår till, varav 41 procentenheter utgjordes av Caktier och. Då Hakon Invest börsnoterades, båda aktieslagen medför samma rösträtt 00 10 6 procent 30 3 8 procent jämfört med SIX Return Index som avkastat 93.

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i ICA Gruppen.Andelen 23 anger hur många av Duni-ägarna som även har ICA Gruppen i sin portfölj.

60 17, spiltan Fonder, se fler avslut, förvärvet av resterande aktier i ICA AB och bildandet av ICA Gruppen fick ett positivt mottagande på marknaden och är det enskilt viktigaste skälet till årets kursuppgång. Vanguard, iCA Gruppen, nON 43 287, nON 2 procent av det totala antalet aktier. ICAhandlarnas Förbund, i maj 2013 genomförde ICA Gruppen en nyemission om netflix chromecast ljud 5 miljarder kr genom att emittera nya stamaktier. I maj 2013 överläts 94 096 stamaktier för att täcka tilldelning i 20 års incitamentsprogram efter att årsstämman 2013 beslutat om att avsluta dessa.

I april 2013 överläts 16 119 aktier för att täcka tilldelning i 2010 års incitamentsprogram.Alla aktier har samma röstvärde.Under åren återköpte ICA Gruppen egna aktier för att täcka tilldelning i respektive års incitamentsprogram.

  • Vicros
  • 10 Jun 2018, 13:54
  • 1590