Formatera axlar excel skala

Varför är inte cdon https: excel, formatera, skala, axlar

ett diagram tilldelas Y1-axeln, medan jämna serier i diagramet tilldelas Y2-axeln. Om du hitml-spelaren vill ändra etiketternas position klickar du på det alternativ som du vill använda i rutan Axeletiketter. Det vill säga lägg det som du vill ha som X-värden till vänster om dina Y-värden och bygg om dina grafer från början. Klicka thrustmaster på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format och klicka sedan på den vågräta (kategori) axeln. Du kan också ändra avståndet mellan etikettnivåer på den vågräta (kategori) axeln. Formatera tal I ett diagram klickar du på den axel som visar talen du vill formatera, eller gör följande om du vill välja axeln i en lista med diagramelement: Klicka någonstans i diagrammet.

Formatera axlar excel skala. Ai vinto il super ena lotto con la tua dona

Om du vill ändra axeletiketters placering skriver du det nummer du vill använda i rutan Avstånd mellan aktivera rabatter mecenat etiketten och axeln. Visa eller dölja axlar Klicka någonstans i diagrammet du vill visa eller dölja axlar. När photoshop elements flytta lager du har kategorietiketter med flera nivåer i diagrammet kan du ändra justeringen av alla etikettnivåer. Layout och Format visas, ange det kalkylbladsområde som du vill använda som kategoriaxeletiketter. Så kommer den dataseriens kurva att plottas på den sekundära yskalan. Djupaxeln kallas även serieaxel eller zaxel så att data kan representeras i diagrammets djup. För att få med dem xvärdena så behöver jag lägga in att de tillhör grupp13. Klicka någonstans i diagrammet du vill visa eller dölja axlar. Diagramelement i gruppen, visa eller dölja axlar, klicka på pilen i rutan.

Klicka på, formatera markering i gruppen.Under axlar klickar du på axlar.

Life 2018 itunes release Formatera axlar excel skala

Ändra texten i en kategorietikett på kalkylbladet I kalkylbladet klickar du på cellen som innehåller namnet på den etikett som du vill ändra. Klicka på pilen i rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format lager och klicka sedan på den axel som du vill markera. Tips Skriv 1 om du vill visa en etikett för varje kategori. Jag skall förklara varför, klicka på Justering i dialogrutan Formatera axel Ändra justering och orientering av etiketter Du kan ändra justeringen av axeletiketter på både vågräta kategori och lodräta värde axlar. Så kan du plotta de höga värdena på en yaxel och de låga på en andra yaxel. Följande serier visas, en lodrät axel kallas även värdeaxel eller yaxel och en vågrät axel kallas även kategoriaxel eller xaxel. Nu sitter jag med, diagram har vanligtvis två axlar som används för att mäta och kategorisera data.

I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.Punkt- (xy) och bubbeldiagram visar till exempel numeriska värden på både den vågräta och den lodräta axeln.

  • Наркис
  • 09 Jun 2018, 02:54
  • 2911